Εκτύπωση

060321psihosavvatoΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

            Τέλεση Τρισαγίων στο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

           10.30π.μ έως 1.30μ.μ

             6.00μ.μ έως 8.00μ.μ

"Μνήσθητι Κύριε ως αγαθός Των δούλων Σου"