Εκτύπωση

8 Σεπτεμβρίου το Γενέθλιον της Θεοτόκου, 23 Αυγούστου Απόδοσις της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 17 Ιουλίου Αγίας Μαρίνας, 6 Δεκεμβρίου Αγίου Νικολάου, 27 Αυγούστου Αγίου Φανουρίου, 14 Σεπτεμβρίου Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, Κυριακή προ της Υψώσεως Αγίου Χρυσοστόμου επισκόπου Σμύρνης.