diax
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πέμπτη
25 Ιουλίου

Κοίμησις Αγίας Άννης, Ολυμπιάδος

 

ΩΡΑΡΙΟ Ι.ΝΑΟΥ (ΙOYNIΟY)
ΗΜΕΡΑ
ΠΡΩΪ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Καθημερινές από 07:00
έως 12:30
από 18:30
έως 21:00
Σάββατο
& Κυριακή
από 07:00
έως 13:00
από 18:30
έως 21:00

Τηλέφωνο Ιερού Ναού: 22940 23688

Youtube

Απολυτίκιο του Γενεθλίου της Θεοτόκου "Η γέννησις σου Θεοτόκε"

Παναγία Παντοβασίλισσας Ραφήνα

Εικονογραφική περιήγηση I.N.Παντοβασιλίσσης Ραφήνας

Afieroma

Afieroma

Breadcrumbs

Α' ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Όταν και οι δύο Μελλόνυμφοι διαμένουν στην ίδια ενορία, για χρονικό διάστημα πλέον του ενός χρόνου, στο Ναό της οποίας, θα τελεσθεί ο Γάμος, για να εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται:

1. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σε εφημερίδα η οποία προσκομίζεται στο Ναό.

2. Παράβολο χαρτοσήμου για Γάμο. Προμηθεύεται από Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ).

3. Παρουσία των Μελλονύμφων, με τις αστυνομικές τους ταυτότητες, για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σε ημέρα και ώρα, πού θα έχουν προκαθορίσει με τον εφημέριο.

4. Πιστοποιητικό αγαμίας και ασχέτου συγγενείας, για τον καθένα από τούς μελλονύμφους. Εκδίδεται από τον Εφημέριο.

Για την έκδοσή του χρειάζονται: Παρουσία δύο ενήλικων Μαρτύρων, με τις αστυνομικές τους ταυτότητες. Δύο Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (πού αντικατέστησε το Ν.105) περί της κατοικίας και της αγαμίας των Μελλονύμφων. Τα έντυπα προμηθεύονται από την ΔΟΥ ΚΕΠ κλπ. Συμπληρώνονται παρουσία του εφημερίου και υπογράφονται από τον κάθε Μελλόνυμφο. Κληρικόσημο για το κάθε Πιστοποιητικό. Διατίθεται από τον Εφημέριο.

Ειδικές περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται το Διαζευκτήριο, με την ένδειξη "ΔΙΑ ΓΑΜΟ" (λευκού χρώματος), το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου αυτός τελέσθηκε. Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου με το αμετάκλητον της δικαστικής αποφάσεως πού λύει τον γάμον αυτόν. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου.

β) Σε περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και βεβαίωση του βαθμού Γάμου (Α' ή Β'), από την Ενορία ή τη Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.

γ) Σε περίπτωση πού ο ένας των Μελλονύμφων κατοικεί σε άλλη ενορία, το Πιστοποιητικό αγαμίας θα εκδώσει ο Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη από αυτή πού θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και έπειτα προσκομίζεται στον εφημέριο, ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο.

6. Κατά παράδοση, ο Γάμος τελείται στην ενορία της Νύφης. Εάν η Νύφη δεν επιθυμεί να τελεσθεί ο Γάμος της, στην Ενορία της αλλά οπουδήποτε αλλού, τότε καταβάλλεται ένα χρηματικό ποσό στην Ενορία της, για το δικαίωμα μεταβίβασης.

7. Φάκελος αιτήσεως αδείας Γάμου και δηλώσεις προσδιορισμού Επωνύμων Τέκνων σχηματίζεται από τον Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα.

8. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται και αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου. Δεν απαιτείται νέα δημοσίευση σε εφημερίδα, αλλά προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της πρώτης, εάν υπάρχει.

9. Τα Δικαιολογητικά μετά την προσκόμιση τους στην Μητρόπολη, εκδίδονται αυθημερόν και η άδεια Γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τούς ενδιαφερόμενους και προσκομίζεται στον Εφημέριο, για να καθοριστεί η ημέρα και η ώρα τέλεσης του Μυστηρίου.

10. Μετά τον Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τον Εφημέριο: Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο, τούς Νεονύμφους και τούς Παρανύμφους (Κουμπάρους). Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων. Δύο αντίτυπα, ένα για κάθε νεόνυμφο.

11. Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρεωτικώς εντός 40 ημερών, από την ημέρα τελέσεως του Γάμου (σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της Δήλωσης αυτής, γίνεται από έναν εκ των Νεονύμφων ή από εκπρόσωπο τους, ο οποίος φέρει μαζί του τις ταυτότητες και των δύο συζύγων.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι Νυμφευόμενοι, κατά την "Καλή Ώρα" τελέσεως του Μυστηρίου, πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στο Ναό. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, ιδίως της Νύφης, προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στο Πρόγραμμα του Ναού, όταν μάλιστα, ακολουθούν και άλλοι γάμοι.

2. Πρώτοι οι Νυμφευόμενοι οφείλουν να ευλαβούνται την Ιερότητα του Μυστηρίου και να συμμετέχουν ουσιαστικά στα λεγόμενα και τα τελούμενα.

3. Ειδικότερα η νύφη, κατά τη διάρκεια της τέλεσης του Ιερού Μυστηρίου, καλόν είναι, για μερικά σχέδια νυφικών, να επιθέτει επάνω στους ώμους της ένα κατάλληλο επένδυμα.

4. Συστήστε στον διακοσμητή και τούς φωτογράφους να ενεργούν με διακριτικότητα και σεβασμό προς το Μυστήριο και να μη γίνονται ενοχλητικοί.

Β' ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου και Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη, με Τριαδικό Βάπτισμα, εκτός των ως άνω δικαιολογητικών (ενότητα. Α' παρ 1-11), από το ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επί πλέον τα εξής:

1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. εκδίδεται από τον Ναό, όπου τελέστηκε το Βάπτισμα.

2. Πιστοποιητικό αγαμίας. Εκδίδεται από την ετερόδοξη ενορία.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (πού αντικατέστησε το Ν.105), ότι συμφωνεί τα τέκνα πού θα προέλθουν από το γάμο, θα βαπτισθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.* Σημ.1: Διότι υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν τριαδικό Βάπτισμα μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: αγαπινισμός, αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, αντβεντισταί της εβδόμης ημέρας, Βοημοί αδελφοί, εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, αποστολική εκκλησία της Πεντηκοστής, αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, ανανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), Υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική αδελφότης) αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη αγγλικανική εκκλησία κλπ.

Γ' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

1. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων ( Έλληνα και Αλλοδαπού) για το αλλοδαπό μέλος, επί πλέον των δικαιολογητικών πού προβλέπονται για το Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων (βλ. ενότητα Α', παργρ. 1-11) απαιτούνται και τα εξής:

α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.

β) Πιστοποιητικό αγαμίας, από τον Δήμο της χώρας του και από την ίδια ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από τον Δήμο της περιοχής του, για λυθέντα προηγούμενο Γάμο και το Διαζύγιο.Σημ.2 Τα ως άνω Πιστοποιητικά (α-γ) θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά, από επίσημη ελληνική αρχή του εσωτερικού (Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή του εξωτερικού (ελληνικό Προξενείο της Χώρας προέλευσης).

δ) Άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον το αλλοδαπόν μέλος δεν προέρχεται από Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε) Τα πιστοποιητικά εξωτερικού, εκκλησιαστικά και πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης ή Apostil από την αρμόδια υπηρεσία της Χώρας του.

2. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα και Αλλοδαπού Ετεροδόξου (Μικτός Γάμος), από τον Αλλοδαπό Ετερόδοξο μέλος εκτός των προβλεπομένων στην ενότητα Β', απαιτείται και θεώρηση του Εκκλησιαστικού πιστοποιητικού από την εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχή του Δόγματός του. Απαιτούνται, επίσης, τα γ' και δ' και ε' της παραγράφου 1 του παρόντος.

Δ' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Σε περίπτωση Γάμου, Ορθοδόξου ή Μικτού, μεταξύ αλλοδαπών (λ.χ. ενός Αμερικανού και μιας Καναδής), εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής ενώσεως, οι οποίοι δεν πρόκειται να παραμείνουν στην Ελλάδα, απαιτούνται τα εκκλησιαστικά και πολιτικά πιστοποιητικά της ενότητας Γ' και επί πλέον η απόδειξη νόμιμης εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα (visa)


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Γάμοι δεν τελούνται: Μ. Τεσσαρακοστή, από την Κυριακή της Τυρινής μέχρι τέλους.  Από 1-15 και 29 Αυγούστου. Από 18-24 Δεκεμβρίου. Γάμοι δεν τελούνται επίσης, τις ημέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα, της Πεντηκοστής και των Θεοφανείων, λόγω του ότι τα εορταζόμενα τις ημέρες αυτές από την Εκκλησία γεγονότα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στη ζωή των Ορθοδόξων χριστιανών. Εξαίρεση γίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους όπως λ.χ. απαγωγή, εγκυμοσύνη, αποδημία, στράτευση, βαρεία νόσος συγγενών των Μελλονύμφων.

2. Γάμος μεταξύ Ορθοδόξων και αλλοθρήσκων (εβραίων, Μουσουλμάνων κλπ.) δεν Ιερουργείται, εκτός εάν το αλλόθρησκον μέλος δεχθεί να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος.

3. Γάμος με ετεροδόξους πού δεν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα δεν Ιερουργείται, εκτός εάν το ετερόδοξον μέλος δεχθεί να βαπτισθεί και να γίνει Ορθόδοξος

Καθεδρικός Ιερός Ναός
Παναγίας Παντοβασίλισσας Ραφήνας
Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 23 Ραφήνα 190 09
Email: pantovasilissa.raf@gmail.com
https://pantovasilissa.gr
Τηλέφωνο: 2294 023688

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ